بالاخره AMD شرکت xilinx رو خرید

خب پس از یک سال و ۵ ماه از انتشار خبر خریده شدن xilinx توسط AMD بالاخره دومین انتقال تکنولوژی تاریخ به قیمت $۳۵ Billion در سال ۲۰۲۲ انجام شد. از اکتبر ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۲ سهام AMD و Xilinx به ترتیب ۶۷ و ۸۲ درصد افزایش یافته است. اما در نهایت با اعلام نهایی … ادامه مطلب